O spoločnosti

O spoločnosti

Spoločnosť AMT Servis, s.r.o. bola založená v auguste 2004 v meste Prešov, ako inžiniersko-obchodná firma so zameraním na meraciu a regulačnú techniku v oblasti priemyslu. V súčasnosti sa jej zámer rozšíril o vývoj a výrobu jednoúčelových strojov a zariadení.

V našej ponuke sú komplexné riešenia merania a regulácie v oblastiach:

 • elektrických pohonov s frekvenčnými meničmi
 • merania prietokov stlačeného vzduchu a detekcia únikov stlačeného vzduchu na rozvodoch
 • rozvodov a úpravy pary a parných systémov
 • merania teplôt a tlakov
 • merania výšok hladín kvapalín a sypkých látok
 • snímačová technika – snímanie polôh
 • projekcia a výroba automatických liniek
 • rekonštrukcia a modernizácia automatických liniek
 • programovanie PLC ( Siemens, Schneider Electric, Rockwell Automation, Omron, B&R)

V oblasti vývoja a výroby jednoúčelových strojov:

 • Návrh koncepcie
 • Konštrukčný návrh a 3D modelovanie
 • Výroba a montáž
 • Programovanie PLC
 • CE certifikácia nami vyrobených strojov

Pre oblasť servisu:

 • Montáž pracovných a určených meradiel pre studenú a teplú vodu
 • Montáž určených meradiel ako meračov tepla a meračov pary
 • Montáž prietokomerov a meračov pre iné kvapaliny ako voda
 • Servis prietokomerov
 • Servis frekvenčných meničov
 • Profilaktické prehliadky frekvenčých meničov

Zastupované firmy

DANFOSS (frekvenčné meniče, regulačné ventily) viac.

IFM (procesná automatizácia, snímače indukčné, optické, ultrazvukové, kapacitné, limitné meranie hladín, prevodníky, Ex-oddeľovače)

MJK (snímanie veličín pre ČOV, meranie rozpusteného kyslíka vo vode, meranie zákalu a nerozpustných látok, meranie pH a Redox potenciálu, meranie výšky hladiny, GSM prenosy a regulácia čerpadlovní, energetická optimalizácia prečerpávania) viac.

OMRON (spínacia technika, riadiace systémy, kamerové systémy, snímače polohy, frekvenčné meniče) viac.

Schneider electric ( spínacia technika – stýkače, ističe, relé, bezpečnostné prvky, PLC riadiace systémy , snímače polohy, frekvenčné meniče) viac.

SIEMENS (indukčné, ultrazvukové, hmotnostné, vírové, merače energie, snímače hladín, teploty a tlaku, riadiace systémy SIMATIC) viac.

SPIRAX SARCO (regulácia a úprava pary, odvádzače kondenzátu, separátory, filtre, regulačné ventily, uzatváracie ventily, redukčné ventily, doskové výmenníky, merače prietoku pary) viac.

Rockwell Automation ( spínacia technika– stýkače, ističe,relé, bezpečnostné prvky, PLC riadiace systémy, riadiace systémy, frekvenčné meniče) viac.

SONOTEC ( meranie prietokov stlačeného vzduchu, detekcia únikov stlačeného vzduchu, meranie výšky hladiny ultrazvukovými senzormi) viac.