Jednoúčelové stroje

kompl_ries_obr2Pre výrobu každého produktu je potrebné komplexné riešenie výrobnej a montážnej linky. To znamená podrobný monitoring procesu od CAD návrhu cez transformáciu týchto príkazov pre jednotlivé riadiace členy danej linky, prísun materiálu a jeho meranie, obrábanie tohto materiálu či obsluhu montážnych zariadení.

Celý uvedený proces výrobno-montážnej linky naša spoločnosť dodáva vo forme riešenia na kľúč tzn. od návrhu až po realizáciu.

Našim cieľom je ponúknuť riešenie, ktoré splní požiadavky zákazníkov s dôrazom na kvalitu, spoľahlivosť a bezpečnosť. Stroje a výrobné linky sú navrhované a prispôsobované podľa potrieb zákazníka. Jednoúčelové stroje sú navrhované buď ako samostatné pracovisko , alebo sú súčasťou rozsiahlejších výrobných liniek.

Podľa stupňa automatizácie sú výrobné linky a jednoúčelové stroje koncipované ako:

  • ručné
  • poloautomatické alebo automatické

Pre zákazníkov vykonávame aj:

  • úpravy,
  • repasácie a modernizácie jednoúčelových strojov a liniek.

Súvisí to so zmenami výrobných programov zákazníkov a so zmenami, ktoré kladú dôraz na zvýšenie kvality.

Konštrukčný návrh

Konštrukčné návrhy a 3D modely pripravujeme v Solid Edge v. ST6 alebo 7

PLC programovanie

Pre uvedené jednoúčelové stroje používame najčastejšie Riadiace systémy renomovaných spoločností: Schneider Electric (Modicon), SIEMENS (Simatic S7), Allen-Bradley (Control Logix) či Omron(CP, CJ, CS).
V prípade, že sa zákazník rozhodne pre realizáciu s našou spoločnosťou, sme pripravený vyhotoviť kompletnú projektovú dokumentáciu pre potreby montáže a schvaľovacích procesov.

CE certifikácia

Podľa zákona 264/1999 z.z.:
Výrobca môže uvádzať na trh iba bezpečné výrobky, a to bez ohľadu na to, či sú určené na osobnú potrebu alebo na profesijné použitie.
Výrobca alebo dovozca určeného výrobku môže uviesť na trh len taký výrobok, ktorý spĺňa všetky technické požiadavky, ktoré sa naňho vzťahujú. Pred uvedením určeného výrobku na trh je povinný vydať písomné vyhlásenie o zhode s technickými predpismi a označiť výrobok značkou CE.
Všetky naše zariadenia, či už nové alebo aj repasované, majú vyhlásenie o zhode podľa zákona 264/1999 z.z. a sú označené značkou CE. Pri tejto činnosti spolupracujeme s Technickou inšpekciou v Košiciach a nimi je vystavený certifikát o bezpečnosti technického zariadenia podľa zákona 124/2006 z.z.

Podpora

  • návrh riešení
  • poradenstvo
  • záručný servis